Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Paus: Journalisten moeten vrede en gerechtigheid dienen

Paus: Journalisten moeten vrede en gerechtigheid dienen
VATICAANSTAD (KerkNet/KatholiekNederland) - Terwijl de oorlogsdreiging in de golf steeds groter wordt, roept de paus journalisten op om de vrede en de waarheid te dienen. Ze moeten zich niet laten lenen voor propaganda en desinformatie. Paus Johannes Paulus II schrijft dit in zijn boodschap ter gelegenheid van de 37ste Mediazondag.
De boodschap staat in het teken van de encycliek "Pacem in Terris" van paus Johannes XXIII uit 1963. De boodschap kreeg als titel: ´De sociale communicatiemiddelen ten dienste van een authentieke vrede in het licht van Pacem in Terris´.

In zijn boodschap ter gelegenheid van de Wereldcommunicatiedag, veroordeelt hij elke tussenkomst van regeringen en nodigt hij journalisten uit om aan druk van belangengroepen te weerstaan en de waarheid te dienen.

"Hoewel een zekere reglementering van de media voor de bescherming van het gemeenschappelijke welzijn gepast is, is regeringscontrole dat zeker niet".

Journalisten: dienaars van de waarheid

Journalisten, zo schrijft de paus, hebben een enorme macht - die de voorbije jaren enkel sterk is toegenomen. Daarom moeten ze dienaars zijn van "waarheid, rechtvaardigheid, vrijheid en liefde".

De paus zinspeelde ook op het recent verschenen document over de politiek en wees de journalisten op hun grote verantwoordelijkheid. Daarbij moeten ze hun geweten volgen en aan druk weerstaan.

Waarheid mag niet ten koste gaan van de belangen van de rijken en de politieke machthebbers.

Globalisering

Een groot deel van de boodschap is gewijd aan de relatie tussen informatie en globalisering. Daarbij onderstreept de paus dat de globalisering ook een impact heeft op de media, die vaak in handen zijn van belangengroepen. Die globalisering brengt ook speciale verantwoordelijkheden mee.

De paus veroordeelde dat media soms propaganda verkopen en slechte informatie brengen: media behoren niet gebruikt te worden als het gaat om klassenstrijd, overdreven nationalisme, rassenoverheersing en etnische zuiveringen.

Ook de ene tegen de andere uitspelen, in naam van een godsdienst is volgens de paus een "ernstige vergissing tegen de waarheid en rechtvaardigheid": "Als de media vrij zijn dan moeten ze de vrijheid dienen en die correct gebruiken". Daarbij moeten de media zich boven de commerciële belangen stellen en de echte noden en het welzijn van de samenleving dienen.
 
 

 

Rorate Zoeken